درباره ما

در باره ما:

شکوه در سال 1390 در ولایت هرات تاسیس گردید. در ابتدا فعالیت های خویش را در زمینه های فرهنگی، آموزشی پایه گذاری نمود. سپس با فراهم کردن سابقه ای درخشان در کارنامه شکوه دیگر بخش ها نیز به صورت رسمی به فعالیت آغاز نمودند و خوشبختانه در نتیجه تلاش های بی وقفه کادر رهبری خویش در سال 1397 به گروه شرکت های شکوه مبدل گردید.

گروه کمپنی های شکوه شامل شاخه های ذیل می باشد:

شرکت تولیدی صنعتی بهمن وه

شرکت تجارتی اصیل شکوه

شرکت خدمات مشاوره دهی اقتصادی، سرمایه گذاری و تحقیقاتی شکوه

شرکت خدمات نمایشگاهی و تبلیغاتی شکوه

شرکت خدمات توریستی، تکت فروشی و رزرویشن هتل شکوه

شرکت خدمات حسابداری و طراحی وبسایت شکوه

مرکز آموزش های عالی تخصصی و خدمات کاریابی، کارآفرینی شکوه