مرکز آموزش های عالی و تخصصی و خدمات کاریابی، کارآفرینی شکوه

مرکز آموزش های عالی تخصصی شکوه

با داشتن بیش از شش سال سابقه درخشان در ارائه خدمات در زمینه آموزشی، برگزار کننده دوره های مختلف ذیل به صورت کاملا تخصصی می باشد:

سمینارهای کوتاه مدت و بلند مدت بازاریابی، آموزش غرفه داری، فن بیان و سخنرانی

صنوف انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

صنوف کامپیوتر

شکوه مکانی مناسب برای شکوفایی استعدادهای شما

مرکز خدمات کاریابی شکوه

در بخش های مختلف سی وی متقاضیان به کار را دریافت و پس از آموزش، اشخاص واجد شرایط را به ادارات دولتی، سکتور های خصوصی و موسسات خارجی که متقاضی جلب نیروی کار هستند معرفی می نماید. بنابراین افراد جویای وظیفه با اتصال به گروه کاریابی شکوه می توانند از فرصت های کاری باخبر و بهره مند شوند.

هر آنچه می خواهید در کاریابی شکوه بدست آورید